Maktkritik är viktigare än normkritik!

Maktkritik är viktigare än normkritik!

lördag 28 oktober 2017

Postmodernistisk pest grasserar

Ann Heberlein skriver under rubriken En postmodern mardröm om den filosofiska förruttnelse som länge pågått i Sverige. Det låter kanske inte så farligt men den filosofiska utgångspunkten är grunden för vår delade föreställningsvärld. Om den ruttnar lämnas fältet öppet för hänsynslös maktutövning vilket är vad som sker nu.

Postmodernism innebär kortfattat ett relativiserande av sanningen. En psykopatisk mördare kanske egentligen är snäll och ofarlig? Om sanningen är flytande ökar makten hos den som kan göra sin röst hörd och uttolka verkligheten. Det är den yttersta konsekvensen av postmodernism. Postmodernism är ett verktyg för att öka verklighetsbeskrivarnas makt.

Eftersom uttolkandet och beskrivandet av verkligheten länge varit monopoliserat i Sverige (huvudsakligen av två stora mediekoncerner tillsammans med statsmedia) hade redan uttolkarna stor makt sen tidigare. Denna har genom den postmodernistiska pesten ökat ytterligare.

Nu har givetvis inte alla blivit smittade. Vi är ganska många som med fasa står och ser på utan att ha några stora megafoner som skulle kunna göra att våra röster hördes. Men bland de som har tolkningsföreträde, och tillgång till megafoner, har förruttnelsen gått långt vilket lämnar fältet öppet för hänsynslösa makthavare.

Väldigt få som hörs säger emot och kritiserar makten. Egenintressen och gruppintressen kan tack vare pestens härjningar gå före hederlighet och anständighet. Förlorarna är den stora massan utan makt och megafoner.

Maktkritik är viktigare än normkritik!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar